It is a long established fact

Welkom bij IMvest the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic

Werkwijze

Er zijn meerdere factoren van belang bij het huisvesten van een bedrijf.

Denk aan de uitstraling van het gebouw naar zakelijke partners, een prettige en stimulerende werkomgeving voor werknemers en de geschiktheid van het gebouw voor het specifieke bedrijfsproces. Daarnaast is maatschappelijk verantwoord en dus duurzaam ondernemen onlosmakelijk verbonden met de vooruitstrevende en bewuste ondernemer van deze tijd.
Waar anderen kiezen voor een traditionele aanpak, kiezen wij voor een integrale benadering van uw huisvestingsvraagstuk. Met uw bedrijfsproces als belangrijkste uitgangspunt werken wij, als het ware van de kern naar buiten, toe naar uw optimale bedrijfshuisvesting op maat.
Onze specialisten bezitten kennis van branches, milieu-aspecten, wetgeving en subsidiekanalen. Kansen kunnen daardoor worden benut en mogelijke bedreigingen kunnen tijdig worden afgewend.

Inventarisatie

Op het moment dat er met betrekking tot uw organisatie een huisvestingsvraagstuk voorligt, kunt u ons vrijblijvend inschakelen.

Wij merken daarbij op dat een vroegtijdige inschakeling en samenwerking aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen oplevert.
Samen met u stellen wij het programma van eisen op. Tevens brengen wij de mogelijke locaties voor u in kaart waarna u kunt bepalen welke de meest geschikte vestigingslocatie is voor uw bedrijf. Het uitgangspunt is een maagdelijke bouwkavel. Indien deze onverhoopt niet voorhanden zou zijn oriënteren wij ons ook op mogelijke herontwikkelingslocaties.
Vervolgens doen wij u, op basis van de gekozen locatie, het programma van eisen en uw specifieke wensen voor wat betreft de uitstraling van het gebouw, een geheel vrijblijvend huurvoorstel voor de perfecte huisvesting van uw bedrijf.

Huuraanbieding

De huurprijs die wij u aanbieden staat vast en is door onze kennis en know-how, integrale aanpak en ons uitstekende relatienetwerk zeer concurrerend qua prijsniveau.

Daarnaast wordt het opleveringsniveau van het gebouw zeer gedetailleerd vastgelegd zodat u niet voor ongewenste verassingen zult komen te staan.
Doordat wij een vaststaande aanvangshuur aanbieden, ligt het volledige risico tijdens het ontwikkeling- en realisatietraject bij onze organisatie. U loopt dus geen enkel risico.
Nadat u heeft aangegeven akkoord te zijn met ons voorstel zullen wij een gedetailleerde ontwikkelings-/ huurovereenkomst (model ROZ) opstellen. Nadat beide partijen hebben ingestemd met de inhoud en de overeenkomst is ondertekend, starten wij direct met het verder uitontwikkelen van uw toekomstige huisvesting.

Integrale aanpak

Wij verwerven de bouwkavel, vragen bouwvergunning aan en nadat deze onherroepelijk geworden is besteden wij het project aan. Vervolgens zullen wij zo spoedig mogelijk starten met de realisatie van het gebouw.

Ons bouwmanagement leidt, met onze vaste bouwpartners (architecten, constructeurs, adviseurs, installateurs en aannemers), een efficiënt bouwproces waarbij alle componenten perfect op elkaar worden afgestemd. Wij blijven ons continu verplaatsen in de behoeften van onze eindgebruikers en willen en kunnen ons flexibel opstellen zonder in te boeten op de geprognosticeerde bouwtijd.
U bepaalt zelf in hoeverre u betrokken blijft bij het bouwproces. In ieder geval bewaken wij nauwlettend de kaders die wij samen met u hebben uitgezet. Nadat het gebouw is opgeleverd wordt het door onze eigen organisatie uitstekend beheerd.
Omdat wij als eindbelegger langdurig betrokken blijven hebben wij samen met u en de directe omgeving van het te realiseren gebouw hetzelfde belang: een kwalitatief goed gebouw met een representatieve uitstraling. Een gebouw dat in alle opzichten zal bijdragen aan het succes van uw bedrijf!