It is a long established fact

Welkom bij IMvest the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic

Duurzaamheid

Het toepassen van duurzaamheid in de bedrijfsvoering vereist kennis en ambitie. Kenmerken die het ondernemerschap van IMvest karakteriseren. Wij beschikken over een ruime ervaring in duurzaam ontwikkelen en bouwen. Deze ervaring willen wij graag met u delen.

Doordat wij het belang van duurzaamheid in ondernemen stimuleren, kunnen de kansen die hieruit voortkomen worden benut. Er zijn diverse mogelijkheden voor wat betreft de implementatie van duurzame toepassingen in bedrijfshuisvesting. Uiteindelijk zal dit voor de gebruikers van onze panden, naast de wenselijke bijdrage aan het milieu, onder andere resulteren in meer comfort en lagere energiekosten.

Aandachtspunten

Duurzaam bouwen krijgt steeds vaker gestalte. Bouwprojecten worden getoetst aan milieubewuste programma's van eisen. Opdrachtgevers stellen eisen voor wat betreft duurzaam ontwikkelen en bouwen. En steeds vaker wordt het gebruik van duurzame en milieuvriendelijke producten voorgeschreven.

Wij adviseren onze relaties op deze gebieden, stellen expertise beschikbaar en passen deze toe in onze projecten.
Om energiebesparing te stimuleren bestaan er verschillende subsidieregelingen. Door deze regelingen bestaan er mogelijkheden om de vaak hogere investeringen die met duurzaamheid gemoeid zijn toch rendabel te maken. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Uitvoering

Alle bedrijfspanden worden door IMvest duurzaam en energiezuinig gebouwd. Ze zijn uitstekend geïsoleerd en voorzien van onder andere energiezuinige verlichting en ventilatiesystemen waardoor de energiekosten voor de gebruikers van onze panden lager uitvallen.

Door de keuze van de juiste, kwalitatief goede materialen kunnen levensduur en gebruik geoptimaliseerd worden. Door de toepassing van bijvoorbeeld kunststof dakbedekking in een lichte kleur en warmtewerend isolatieglas, kunnen we de warmteopname van buitenaf beperken waardoor een extra koelinstallatie niet meer nodig is. Wij gebruiken nieuwe milieuverantwoorde materialen en constructies.
Bij complexe bouwprojecten kunnen wij waar nodig, een beroep doen op een aantal van onze specialistische partners. Zij hebben een grote expertise op het gebied van het efficiënt integreren van duurzame oplossingen en toepassingen.

Warmte Koude Opslag

IMvest Vastgoed heeft gekozen voor het verwarmen en koelen van een recent opgeleverde nieuwbouw door middel van Warmte Koude Opslag (WKO).

In aanvang vraagt het systeem weliswaar een meerinvestering, maar door het significant lagere energieverbruik verdient deze zich vaak in een jaar of vijf weer terug. Daarbij komt nog het milieuvoordeel door de enorme verlaging van de CO2 uitstoot. Bij warmte-koude opslag wordt warmte en koude opgeslagen in een geïsoleerde bodemlaag. 's Zomers wordt de warmte die over is opgeslagen in het grondwater; 's winters wordt die warmte er weer uitgehaald om voor de verwarming te gebruiken. Dit geldt ook voor de koude die 's winters in de grond wordt opgeslagen. Deze wordt 's zomers weer naar boven gehaald om te koelen. Overigens is het zo dat de warmte en koude door warmtewisselaars worden afgegeven aan het grondwater en er op dezelfde manier weer uit worden opgenomen. Er wordt dus geen grondwater aan de bodem onttrokken.
De WKO installaties zijn aangelegd in samenwerking met de huurder van het pand die maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen en de bijdrage aan een beter leefklimaat hoog op haar agenda heeft staan.